Tài trợ bởi vatgia.com
Nam Nông - Chất lượng làm nên thương hiệu
1 2 3 4
 
Là một trong những "Doanh nghiệp tiên phong đổi mới công nghệ phát triển kinh tế xanh bền vững " Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông làm theo kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 403 ngày 20/3/2014, một trong những mục tiêu Chiến lược tăng trưởng xanh hướng đến là: nghiên cứu ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Chính vì vậy sự kiện “DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG ÐỔI MỚI CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH BỀN VỮNG” hướng tới góp phần từng bước thực hiện các mục tiêu đặt ra trong chiến lược quốc gia. Chương trình do Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp thực hiện. 
 
     Chương trình là cơ hội giao lưu, gặp gỡ, kết nối những doanh nhân, doanh nghiệp tiên phong đổi mới công nghệ với mục đích chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp theo mô hình kinh tế xanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Ðây cũng là dịp khẳng định, tôn vinh những đóng góp của các Doanh nhân, Doanh nghiệp tiên phong có nhiều sáng tải cải tiến công nghệ sản xuất, có chiến lược quản lý hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của đất nước. 
      Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông với phương châm " Chất lượng làm nên thương hiệu " sẽ là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong về đổi mới công nghệ phát triển kinh tế xanh bền vững, một đất nước phát triển, văn minh và giàu đẹp.
 

Bài viết khác

Sản phẫm bán chạy

Video clip


công ty nam nông

thuốc bảo vệ thực vật

thuốc trừ sâu

thuốc trừ cỏ

Thuốc trừ bệnh
thuốc tăng trưởng
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ - 0911.406.168
Liên hệ
lên đầu trang
*/